Loading...
Fəlsəfi sözlər - 2

Fəlsəfi sözlər - 2

Loading...
alt


İnsan nə qədər çox oxusa o qədər çox yüksələ biləcəyini bilməlidir. O. J. BANGS

İnsan zaman öldürmək üçün deyil; faydalı xoş bir an keçirmək üçün oxumalıdır. O. GOITMIDH

İnsanın dostu yoxdur, səadətin dostu vardır. NAPOLEYON

İnsanlar bir-birləri üçündür; bir-birlərinə aiddir. GOETHE

İnsanlar əvvəl pul qazanmaq üçün sağlamlıqlarını, sonra da sağlamlıqlarını qazanmaq üçün pullarını verərlər. GOETHE

İnsanlara ən böyük yaxşılıq, ağıllarını istifadə etməni öyrətməkdir. MOLLIERE

İstəmək çatmaz, şiddətlə arzulamamız lazımdır. OVIDIUS

İş bizdən iki pisliyi uzaqlaşdırar: can çətinliyi, pislik. VOLTAIRE

İşin güc qisimi, adam olmaq deyil, adam qalmaqdır. A. MAZERELLES

Yaxşı olmaq asandır, çətin olan ədalətli olmaqdır. V. HUGO

Yaxşılığa gücün çatmazsa, pislik etmə. ARİSTO

Yaxşılığı tək yaxşılar anlar, pisliyi hər kəs. C. ŞAHABETTİN

Yaxşılıq severlik daim bərabər olmayan iki tərəfin varlığını tələb edir. F. BERKTAY

Qabıqda gəzən böcək, meyvənin dadını al/götürə bilməz. SAHSUVAR

Ürəyin elə hissləri var ki ağıl onlara əsla sahib deyil… B. PASKAL

Kapitanın ustalığı dəniz durğunkən aydın olarmı? LUKIANOS

Öz dilini bilməyən başqa dil öyrənə bilməz. B. SHAW

Öz çiyininə dırmaş, başqa necə yüksələ bilərsən ki? F. NIETZCHE

Özünü bil. SOKRATES

Özünü xeyli çox sevən , ətrafında çox az sevilər. C. ŞAHABETTİN

Qısqanc daha çox sevər, lakin qısqanc olmayan daha yaxşı sevər. MOLIER

Qısqanclığımızı ancaq sevgi ilə məğlub et/yeyilə bilərik. GOETHE

Kim böyük fikirlər üçün yaşayırsa, özünü unutmalıdır. LA EDRI

Kitabsız yaşamaq, kor kar, dilsiz yaşamaqdır. İL TƏRƏFİNDƏN

Kimin deyil, nəyin doğru olduğu əhəmiyyətlidir. T. HUXLEY

Danışa bilmə, insanın ağılını istifadə etmə sənətidir. ƏFLATUN

Danışmaq ehtiyac ola bilər amma susmaq sənətdir. GOETHE

Qorxunun qaynağı məlumatsızlıqdır. EMERSON

Pis xəbərlərin qanadları vardır, yaxşı xəbərlərin ayaqları belə yoxdur. M. CAVENDISH

Kral da dilənçi də eyni iştahla acarlar. MONTAIGNE

Qüsurlarınızı dərhal söyləyəcək yoldaşlar ol/tapıl. BOILEAU

Kiçik hədiyyələr dostluq, böyük hədiyyələr sevgi meydana gətirər. LICTERBERG

Kiçiklərin böyüklük göstərməsi qədər təhlükəli bir şey yoxdur. S. ZWEIG

Leylanın gözəlliyinə ancaq Məcnun gözüylə baxmalısan ki onu seyr etmənin sirri sənə də görünsün. SƏDİ

Xoşbəxtlik doğru və gözəl düşüncələrlə düşünə bilməyi bilməkdir. ARISTOTALES

Mübarizə edən uduzmaya uğraya bilər, mübarizə etməyən zatən məğlub olmuşdur. B. BRECHT

Mükəmməl bir aləmdə mövcud olan hər şey ən yaxşı şəkildədir. LEIBNIZ

Namuslu birini aldatmaq qədər asan bir şey yoxdur. LA FONDDASINA

Nankorluq, zəif insanların işidir, qüdrətli insanlar içində əsla nankor olana rast gəlmədim. GOETHE

Nə qədər bilsən bil, söylədiklərin qarşındakıların anlaya biləcəyi qədərdir. MÖVLANA

Nə axtardığını bilməyən, tapdığını anlaya bilməz.. KONFİÇYÜS

Nəzakət heçdən gəlir; amma hər şeyi satın alar. DR. V. PAUCHET

Məktəblər demokratiyanın qalasıdır. H. MANN

Oxumaq; həzz duy/eşitməyə, zehinimizi bəsləməyə, qabiliyyətlərimizi artırmağa fayda. F. BACON

Oxumaq; insana olğunluq, danışmada canlılıq, yazmada açıqlıq verər. F. BACON

Oyun bitincə, şah da piyada da eyni qutuya qon/qoyular. SOCRATES

Öyrənmək bahalıdır amma cəhalət çox daha bahalıdır. H. CLAUSEN

Müəllim bir şama bənzər, özünü istehlak edərək başqalarına işıq verər. RUFFINI

Ömürünü səyahətlə keçirənlər bir çox otelçi tapar, amma dostluq qura bilməz. İL TƏRƏFİNDƏN

Önfikirləri qırmaq atom nüvəsini parçalamaqdan daha çətindir. EINSTEIN

Elə xoruzlar vardır ki ötdükləri üçün səhər olduğunu sanarlar. G. DUMANT

Pul artdıqca, pul sevgisi də artar. JUVERAL

Pul şəxsən camaat olduğundan, qarşısında başqa camaatlara dözüm edə bilməz. KARL MARX

Pul ilə satın alınan sədaqət, daha çox pul ilə də satılar. İL TƏRƏFİNDƏN

Şəkil, sözsüz şeirdir. HORATIUS

Sağlamlıq bir bədən deyil, bir baş məsələsidir. M. B. EDDY

Sənət, təbiətə əlavə olunmuş insandır. F. BACON

Sənət həm bir coşma, həm bir yadırğama işidir. A. CAMUS

Sənət, insanın təbiətə əlavə etdiyi bir şeydir. AL/GÖTÜRƏNİN

Sənət, azadlıq tərəfindən əmizdirildikcə böyüyər. SCHILLER

Sənət, şiddəti ortadan qaldırmalıdır, tək o edə bilər bunu. TOLSTOY

Sənət ictimai bir səydir; cəmiyyətdən gəlir, cəmiyyətə dönər. Lakin gələnlə gedən eyni şey deyil. A. İLHAN

Sənətin düşməni məlumatsızlıqdır. S. JOHNSON

Sənətsiz qalan bir millətin həyat damarlarından biri qopmuş deməkdir. M. KAMAL ATATÜRK

Sənətdə təməl olan, yeni və fərdi bir şey söyləməkdir. Böyük sənətçi bununla müəyyən olar. L. TOLSTOY

"Döyüş istəyirik!". Ən əvvəl vuruldu bunu yazan. B. BRECHT

Hörmət olmayan yer/yeyər də eşq də olmaz. E. ZOLA

Sevdiyi bir işi bulan insan xoşbəxtdir. T. CARLYLE

Sevdiklərimizə verəcəyimiz ən qiymətli hədiyyə, nə qızıl nə də ləl-cəvahirat. Tək özümüzdən bir kiçik parça. R. W. EMERSON

Sevgi, məlumat və işin nə vətəni, nə gömrük divarı, nə də forması vardır. S. FREUD

Sizə edilən ən kiçik köməyi əsla/çəkin unutmayın, etdiyiniz ən böyük köməyi isə heç bir vaxt xatırlamayın. CHILON

Söylədiklərini təsdiqləmirəm, lakin ölümünə də olsa danışma haqqını müdafiə edəcəyəm. VOLTAIRE

Cinayət/günahı cəmiyyət hazırlayar, günahkar işlər. BUCKLE

Susanıl bir məlumatın, bir söz söyləməyən axmaqdan fərqsizdir. MOLIERE

Susmağı bilmək söyləməyi bilməkdən daha nadir bir üstünlükdür. AMBROISE

Şair, hər şeydən əvvəl yaşadığı cəmiyyətin problemlərinə, gedərək bütün dünyaya qarşı məsuldur. P. NERUDA

Şərəfli bir ölüm, şərəfsiz bir ömürdən daha yaxşıdır. TACITUS

Şeir mənim içimdə bir məqsəd deyil, ehtirasdır. E. A. POE

Şeir, düşüncələrlə deyil, sözlərlə yazılar. MALLARME

Şeir, gözəllikdə vuruşan tək gerçəkdir. GLFILLON

Şeir, həm ozanın həm də yazıldığı çağın şəkilidir. E. STINUS

Şeirin, nəsrdən ayrıldığı nöqtə budur: Az sözlə çox şey söyləmək. VOLTAIRE

Şöhrət, ancaq kiçik dozalarda alındığında faydalı olan bir zəhərdir. H. BALZAC

Tələbələrinə öyrənmə arzusu peyvənd edə bilməyən bir müəllim soyuq dəmiri döyən bir dəmirçi kimidir. H. MANN

Tam dostluq bənzər yoldaşlar arasında olar. F. NIETZCHE

Tanrı bizə hər şeyi bilmək hətta özünü də bilmək qabiliyyətini vermişdir. AUGUSTINUS

Şirin dil, hər qapını açan sehirli bir açardır. MONTAIGNE

Şirin sözlər, şiddətli bir hirsə qarşı ən təsirli dərmandır. AISKHYOS

Tülkü, hini yaxşı tanıyır deyə gözətçi edilərmi? TRUMAN

Cəmiyyətin insanlıq xüsusiyyəti, gözəl sənətlərlə bəslənər. İ. İNÖNÜ

Bütün sənətlər qardaşdır, hamısı da bir-birinin işığı altında irəliləyər. VOLTAIRE

Türk xalqının tarixi bir xüsusiyyəti də gözəl sənətləri sevmək və onlarda yüksəlməkdir. M. K. ATATÜRK

Xalqların zənginliyi ipək, pambıq, qızıl deyil, insandır. R. HOVEY

Ümid insanı oyandıran bir yuxudur. ARISTO

Unutma ki ağızında bal olan arını quyruğunda iynəsi vardır. LYLY

Unutma ki şairləri qışqırmayan bir millət, sevənləri torpaq olmuş yetim uşaq kimidir. M. E. YURDAKUL

Xidmətçim dahi olsa, səhvlərimi düzəldən əfəndim olar. GOETHE

Uzağı düşünə bilməyən hüznə yaxındır. KONFİÇYÜS

Ümidini itirmiş olanın, başqa itirəcək şeyi yoxdur. BOLSA

Ya insan irqinin heç bir üzvünün gerçək haqqı yoxdur, ya da eyni haqqlara malikdir. M. CONDORCET

Ya sus ya da susmaqdan daha qiymətli şeylər söylə. PHTAGORE

Ya ümidsizsiniz. Ya da ümid sizsiniz. Ya çarəsizsiniz. Ya da çarə sizsiniz. B. NECATİGİL

Yalanı söküb atmadan gerçəyi tikməyə iş! Tutmaz. C. ŞAHABETTİN

Tək öz nəfsini düşünərək dost axtaran, xidmətçi axtarır deməkdir. C. ŞAHABETTİN

Loading...

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Загрузка...

SON XƏBƏRLƏR

FIORE

6 Avqust 2013 21:28

Tam dostluq bənzər yoldaşlar arasında olar
--------------------
♥ ♥ ♥

▅ ▃ ▂ ◕‿◕ ▂ ▃ ▅

sanamka

25 Dekabr 2009 14:10

Superdi.Esas siz baxin ozunu bil sozu cok qisadir.Amma menasi uzundur

Qisa bir sozdan mena cixarma
Onsuz da onun menasi coxdur.
Calish her seyi bil ,ham da bunu da
Uzun sozun hec bir manasi yoxdur.

music_is_my_world

29 Avqust 2009 20:31

duzdu hamisini oxuya bilmedim amma soz verirem ki oxuyacam super +5

DENTiS

25 Avqust 2009 00:14

T$K-ler

LARACROFT

22 Avqust 2009 22:12

Çox sağ ol Fairy.Oxudum ama hamısını yox.Səbrim çatmadı.
--------------------
Heç bir bəzək və paltar bir qadını, analıq sevgisi qədər gözəlləşdirə bilməz!...

DREAMY_GIRL

22 Avqust 2009 12:28

OXUMAMISDIM XEBERINI OXUDUM XOSUMA GELDI
HALALDI BAS VAR

solya

21 Avqust 2009 13:29

Chox sag olun!!

Joymiya

20 Avqust 2009 15:32

good

m.Hesenzade

20 Avqust 2009 06:14

Zəhmətin böyükdür good
--------------------
Qara Kitabın Xoş Xatirələri...

Desant85

20 Avqust 2009 00:57

oz aramizdi ne qeder agilli adam varmis... twkurler maraqlidi

Vanessa

19 Avqust 2009 22:19

TWK-LER... sexymix

.::StaticxAge::.

19 Avqust 2009 22:10

tesekkurler...

Milashka_SL

19 Avqust 2009 16:22

Nə qədər bilsən bil, söylədiklərin qarşındakıların anlaya biləcəyi qədərdir

Susmağı bilmək söyləməyi bilməkdən daha nadir bir üstünlükdür.


Thanks.
--------------------

vaqua6

19 Avqust 2009 15:23

tskk

DeadDoll

19 Avqust 2009 14:53

tewekkurler wink

Gunay_oxatan

19 Avqust 2009 14:25

deyerli fikirleri bizimle bolusduyun ucun sagol.

Estela

19 Avqust 2009 14:23

Yaxşılığı tək yaxşılar anlar, pisliyi hər kəs. C. ŞAHABETTİN

-SAW-

19 Avqust 2009 14:17

Cox sagolun Yeri VAR :)

Afrodita

19 Avqust 2009 14:14

Tesekkur Fairy.Kopi edim hamisini. +5

Suliko

19 Avqust 2009 14:08

Cox sag ol Fairy..oxudum ve kopi eledim hamisini ozumcun..+5
--------------------
«Когда я праздновал свой гол в ворота «Атлетико», я поцеловал герб «Мадрида», чтобы продемонстрировать всем, что я - мадридист, и я умру за этот клуб. В каждом матче я умру за эту футболку!».

(Yanvar 1997) Raul Gonzalez BlancoDünyanın ən gəlmiş-keçmiş ağıllı hücumçusu - (fikir verin: ən sürətli, ən texnikalı və s. demədim) Raul Gonzalez Blanco!!!

NUTSHELL

19 Avqust 2009 13:37

Yaxşılığa gücün çatmazsa, pislik etmə. ARİSTO


Şərəfli bir ölüm, şərəfsiz bir ömürdən daha yaxşıdır. TACITUS


Hamısı ayrı-ayrılıqda gözəl sözlərdi.Təşəkkür

nepasluwnaya

19 Avqust 2009 13:25

twk....nolar bunlari yari yari gonderde sayta bele adamin hovselesi tutmur axi hamisini oxumaga.....
--------------------

В воздухе есть что-то такое
Что не дает помнить плохое:))

Vamp

19 Avqust 2009 13:18

Şəkil, sözsüz şeirdir.

laughing
--------------------
Siz mənim hərəkətimi görə bilərsiniz, amma nə MƏQSƏD ilə etdiyimi yox...
Siz mənim sözümü eşidə bilərsiniz, amma nə MƏNA ilə deyildiyini yox...
Siz məni görə bilərsiniz, amma ÜRƏYİMİ yox...
MƏQSƏDİMİ, MƏNAMI, ÜRƏYİMİ bilmədən mənim haqqımda fikirlərinizi söyləməyin!!!

Emka_85

19 Avqust 2009 12:48

Təşəkkürlər maraqlıdı
--------------------
Dünyada heç kimə güvənmə.Çünki Ağ gülün kölgəsi qaradır

Qreqor Zamza

19 Avqust 2009 12:44

Çox sağol xəbərə görə.Maraqlı sözlər idi.
--------------------
Bilirəm qəribədir...
Sevdiyin qadına ruhunu verəsən...
Həyatını qurban verəsən...
Uğrunda can verəsən..
Sonra "Çıx get" deyəsən...
A.K
Юнис Тарвердиев

QARACUXURLU XAKKER

19 Avqust 2009 12:34

TWK-LER... good

Gunay_oxatan

18 Avqust 2009 09:35

maa elə gəlir ki,bu aforizmləri dünən də oxumuşam. wink