Loading...
Mövlana sözləri

Mövlana sözləri

Loading...
Mövlana sözləri

Eşq şəriəti, bütün dinlərdən ayrıdır. Aşiqlərin şəriəti də Allahdır, məzhəbi də.

Ağıl padşahı qəfəsi qırdı mı, quşların hər biri bir istiqamətə uçar.

Eşq nədir, bilmirsənsə gecələrə soruş, bu sapsarı üzlərə, bu qupquru dodaqlara soruş.

Aclıq, dərmanların Padşahım. Həkimlər niyə pəhriz verər düşünsənə.

Əslində təsbeh, səccadə, tövbə, tərki-dünyalıq, günahdan çəkinmə, bunların hamısı yolun başıdır. Haqq yolçusu aldandı da bunları çatacağı konak sandı.

Adam döyüşməklə çətin ər sayılmaz, hirsləndiyi zaman özünü tuta bilənlər çətin.

Ağılın varsa bir başqa ağılla dost ol da, işlərini məsləhətləşərək et.

Allah ilə olduqdan sonra ölüm də, ömür də xoşdur.

Eşq dediyin ya Allahdan gəlməli. Ya Allah üçün olmalıdır. Ya da Allaha ulaştırmalı; yoxsa yerlə bir olmalıdır.

Ağılın başına gəlincə peşman olacağın bir işi əsla etmə.
Mövlana sözləri
Eşq, iddiaya bənzər, cəfa çəkmək də şahidə. Şahidin yoxsa iddianı qazana bilməz ki.

Allah mərmərə əmr verməz.

Eyni dili danışanlar deyil, eyni duyğuları paylaşanlar razılaşa bilər.

Ayrılık içində insanın gözünü açıb bağlayana qədər keçən zaman, il kimi gəlir.

Ağıl bütün gediləcək yolları bilsə belə, yenə eşq yolunu bilə bilməz, çaşar qalar.

Allah mərhələsində ağıl beygirine yol yoxdur.

Ədalət nədir? Hər şeyi yerinə qoymaq. Zülm nədir? Bir şeyi yerinə qoymamaq, başqa yerə qoymaq.

Eşq, elə əngin bir dənizdir ki, nə başlanğıcı nə də sonu vardır.

Bədənlər, ağızları bağlı testinin bənzərlər. Hər testinin nə var? Sən ona bax.

Başqalarına qibtə etmə, çoxları var ki sənin həyatına imreniyorlar.
Mövlana sözləri
Bir kimsəni tanımaq istəyirsənsə, düşüb qalxdığı yoldaşlarına bax.

Bəzən deyirəm ki, "nə olacaq söylə getsin" .. Sonra deyirəm; "söyləyincə nə olacaq, sus bitsin"

Bir adam Allahdan başqa heç kimə ehtiyacı olmadığına inansa, Allah da onu başqasına möhtac etməz.

Bizim sözlərimizi hamısı nağd, başkalarınınki nəqldir. Nəql, nakdi fer'idir.

Bir insanın necə güldüyündə tərbiyəsini, Nəyə güldüyündə isə zəkasını və səviyyəsini anla.

Mən kilitten səslənən bir qapı açarı kimiyəm sanki. Sanar mısın ki mənim sözüm yalnız bir sözdür.

Məlumat, sərhədi olmayan bir dənizdir. Məlumat dileyense dənizlərə dalan bir dalgıçtır.

Biz birləşdirmək üçün gəldik, ayırmaq üçün deyil.

Biri gözəl bir söz söyləyirsə bu, dinləyənin dinləməsini, anlamasından irəli gəlir.

Mən, İnsanlara faydam toxunsun deyə bu dünya zindanında kalmışım. Yoxsa həbsxana harada, mən harada? Kimin malını çalmışım?
Mövlana sözləri
Can, eşqdən minlərlə ədəb öyrənməyə, elə ədəb ki məktəblərdə oxunub öyrənilməsinə imkan yoxdur.

Cibilliyetsize elm öyrətmək, quldurun əlinə qılınc verməkdir.

Cibi zəngin lakin ruhu kasıb olan insanın halı çox alçaq! Çünki o; hər şeyin qiymətini bilir, dəyərini deyil.

Çirkinlikle gözəlliyi görünüşlə deyil, ağılla ayırd edin.

Dert, insanı yoxluğa aparan rahvan atdır.

Dünya tələdir. Yemi də istək. İstek tələlərindən qaçın.

Dənizdə incilər dərində olar. Çör-çöpə sahildə olar.

Dostun yanına hədiyyəsi getmək, buğdaysız Değirmene getmək kimidir.

Durma! Tez gəl. Gəlməyim demə! Nə bəli demək yaraşar sənə, nə xeyr. Dostum, sənin şanına yalnız gəlmək yaraşar.

Dünən çəmən mənim ayaqlarımın altında idi bu gün üstümdə bitir. Görürsənmi? Torpaq günahlardan başqa hər şeyi örtür.
Mövlana sözləri
Ey qardaşım! Sən fikirdən və düşüncədən ibarətsən. Sənin varlığın bunlardandır. Geri qalan sinir və sümükdür ki, onlar heyvanlarda da vardır.

Eden özünə edər. Edən tapar və çəkər. Unutma! Qazanmaq böyük bir ömür istər! Itirməyə isə anlıq qəflət yetər.

Ey Allah kitabının nüsxəsi insanoğlu! Sən, kainatı yaradan Haqqın gözəlliyinin bir aynasıdır!

Ey qətrə xəbərsiz qafil! Sən hələ qabıqla öğünüyorsun! Layiq keçmə səbr etmək əhil olanları parladır.

Ey Zülmlə bir quyu qazan! Sən özün üçün tələ hazırlayırsan.

Gördün ya məni gamdan başqa kimsə xatırlamır, qəmə minlərlə dəfə afərin.

Gözəl üslubla söz danışanlarıq; Məsihin talebesiyiz; nice ölülərə tutduq da can üfürdü biz.

Göz iki, qulaq iki, ağzımız isə təkdir. Çox görüb, çox dinləyib, az danışmaq lazımdır.

Gözyaşının belə vəzifəsi varmış .. Ardından gələcək gülümsəmə üçün təmizlik edərmiş.

Gözəl söylə də xalq, əsrlər boyunca oxusun. Tanrının toxuduğu parça nə köhnələr, nə köhnələr.
Mövlana sözləri
Göy üzündə, ulduzlar arasında parlaq ay necə görünsə aşiq da yüzlərlə adam arasında elə görünür, o göründümü hər kəsin parlaqlığı sönər.

Könülü işıq yandırmağı, işıqlanma öyrənən adamı, günəş belə yandıra bilməzsiniz. Gündüz kimi ışıyıp dayanmağı istəyirsənsə, gecəyə bənzəyən mənliyini yakıver.

İnsaf et, eşq gözəl bir işdir! Onun pozulması, gözəlliyini itirməsi, təbiətin pis niyyətli olmasindadir.

Hər dil, könülün pərdəsidir. Pərdə kımıldadı mı, sirlərə çatılar.

Heç bir mal sizin deyil, nəyi bölüşemiyorsunuz? Heç bir can sizin deyil, niyə dövüşüyorsunuz?

Hər zaman doğrunu söylə, amma hər vaxt hər doğrunu deyil.

Ehtiras insanı kor və axmaq edər. Məlumatsız hala soxar da ölümü asanlaşdırar. Hər kəs xaricini bəzəklərkən, sən içini, ürəyini bəzə.

Hər kəs başqasının ayıbını araşdırarkən, sən öz ayıblarınla ​​məşğul ol.

İnsanları yaxşı tanıyın, hər insanı pis bilib pisləməyin, hər insanı da yaxşı bilib tərifləməyin.

İstədiyin qədər inançlıyım də namaz qıl, sədəqə ver. Umut verib, güvən aşılayıb da yarıyolda buraxdığın insanın könül sədəqəsini hər iki dünyada da verə bilməzsən.
Mövlana sözləri
Qabığı qırılan sədəf kədər verməsin sənə, içində inci vardır.

Pislərin pisliklərinə acıyın. Mənliyin, özünü görüb bəyənmək ətrafında gəzməyin.

Özünə gəl, yeni bir söz söylə də dünya yenilənlər! Sözün elə bir söz olmalı ki; Dünyanın da sərhədini asmalı. Sərhəd nədir, ölçü nə? Bilməməli!

Qorxu kişidir, ümid isə dişi; onlardan ölümsüz və təmiz şeylər doğular.

Qüsur tapmaq üçün baxma birinə, tapmaq üçün baxsan taparsan. Qüsuru örtməyi bacarıq edin! İşdə o zaman qüsursuz olarsan.

Nice alimlər vardır ki gerçək məlumatdan, həqiqi mədəniyyətdə nasipsizdirler. Bu elm sahibləri, məlumat hafizidir, informasiya sevgilisi deyil.

Nə deyə böyüklənirsən? Doğumun bir damla su, ölümün bir ovuc torpaq deyilmi?

Nə tükənməz xəzinə ey dil! Nə devasız bir dərd ..

Madam ki özündə bir dərd və ya peşmanlıq hiss edirsən; bu, Allahın sənə olan köməyinin və sevgisinin bir dəlilidir.

Qonaqsan bu xanada ey könül, umduğunla deyil bulduğunla gül, Xana sahibi nə desə o olar, nə kimsəyə giley et, nə də Üzül.
Mövlana sözləri
Su necə ulduzu, ayı əks etdirər, göstərsə bədənlər də canı, ağlı bildirir, göstərər.

Sən dəyərinlə və düşüncənlə, iki aləmə də əvəzi, amma nə edim ki öz dəyərini bilmirsən.

Sənin üçün başqasını tərk edən, başqası üçün də səni tərk edər.

Söz söyləyən kamal sahibi olarsa, bacarıq və həqiqət süfrəsini sərdi mi, o süfrədə hər cür yemək tapılar. Hər kəs orada qidasını tapar.

Sən, öz şəhvətinə və arzularına eşq adını taxmış;Halbuki şəhvətdən xilas olub eşqə çata bilmək üçün yol çox uzundur.

Sevgidə günəş kimi ol,
Dostluq və qardaşlıqda axar su kimi ol,
Səhvləri örtmək gecə kimi ol,
Təvazöda torpaq kimi ol, hirs ölü kimi ol,
Hər nə olursan ol,
Ya olduğun kimi görün, ya da göründüyün kimi ol.

Çətinlik və narahatlıq mütləq bir günahın cəzası, dinclik isə bir ibadətin qarşılığıdır.

Bunu yaxşı bil ki səfləri yaran, hər şeyi məğlub edən aslanla döyüşmək asandır; əsl qəhrəman odur ki əvvəl öz nəfsini məğlub edər.

Bu dünyada yüzlərlə axmaq, etek dolusu qızıl verər də, şeytandan dərd satın alar.

Neçə alimlər vardır ki gerçək məlumatdan, həqiqi mədəniyyətdə nasipsizdirler. Bu elm sahibləri, məlumat hafizidir, informasiya sevgilisi deyil.
Mövlana sözləri
Tapımızda riyazat yox; burada həmişə lütf var, hədiyyə var. Həmişə sevgi, həmişə könül alış, həmişə eşq, həmişə dinclik var burada.

Ömründən nəsibi, özünü Sevgilidən məsud tapdığın andan ibarətdir.

Üç sözdən çox deyil. Bütün ömrüm bu üç söz; Həmdim, bişdim, yandım ..

Pislər, pisliklərini edər amma sular da təmizləməyə çalışar.

Pərgar kimiyik, bir ayağımız sıx şəriətə bağlı, Digər ayağımızla yetmiş iki milləti dolaşıyoruz.

Varlıq, yoxluqda görülə bilər. Zənginlər, yoxsula comərdlik edə bilər.

Yanımda kimsə olmadığından deyil yalnızlığım, tək olduğumu söyləyəcəyəm kimsə olmadığından yalnızım mən.

Yaşıllıqlar, çiçəklərdən meydana gələn bağça keçici, lakin ağıldan meydana gələn gül bağçası həmişə yaşıl və gözəldir.

Yetmiş iki millət öz sirrini bizdən dinlər. Biz, bir pərdə ilə yüzlərlə səs çıxaran bir ney kimiyik.

Zülm demiriyle daşını bir-birinə vurma! Çünki bu ikisi, kişi və qadın kimi uşaq meydana gətirərlər.
Mövlana sözləri
Loading...

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Загрузка...

SON XƏBƏRLƏR

ben ve sen

19 Avqust 2013 09:46

Maraqli sozlerdi

PeTTy

19 Avqust 2013 03:09

Sinif yoldasım oglan kitabın hediyye etmisdi, ondan oxumusdum.

Smiler

18 Avqust 2013 21:30

Can, eşqdən minlərlə ədəb öyrənməyə, elə ədəb ki məktəblərdə oxunub öyrənilməsinə imkan yoxdur.

hecne ebedi deyil

18 Avqust 2013 19:05

Ms.Joyka,
Yox niye inciyiremki sozun duzun deyirsen amma bu qeder weyi herf herf tercume elemekde saatdar alir axi hem bezilerini tercume eliyende menasiz cixir

_1D_

18 Avqust 2013 16:03

Hamısı çox superdi yerivar

Starbucks

18 Avqust 2013 15:39

Bir adam Allahdan başqa heç kimə ehtiyacı olmadığına inansa, Allah da onu başqasına möhtac etməz.

good


Amma tərcümə bərbaddır...Müəllif inciməsin...)
--------------------
Follow İnstagram: @anti_standart

Gulka

18 Avqust 2013 15:09

Bir adam Allahdan başqa heç kimə ehtiyacı olmadığına inansa, Allah da onu başqasına möhtac etməz. ay
--------------------
Təbəssüm hər zaman o, demək deyil ki, həmin insan xoşbəxtdir..... o ,deməkdir ki, o insan həddən artiq güclüdür....... give_hea

FIORE

18 Avqust 2013 13:21

Hamısı çox gözəldi...
--------------------
♥ ♥ ♥

▅ ▃ ▂ ◕‿◕ ▂ ▃ ▅

❃FloRal❃

18 Avqust 2013 12:35

Qeeseng sozlerdir
--------------------

***
❃❃❃

***