Loading...
İsveçrə [Məlumat+Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat+Şəkillər]

Loading...
İsveçrə (Almanca: die Schweiz, Fransızca: la Suisse, İtalyanca: Svizzera və Roman dilində: Svizra), rəsmi adıyla İsveçrə Konfederasiyası, Orta Avropada Alp Dağlarında yerləşən və dənizə çıxışı olmayan bir ölkədir. Şimalında Almaniya, qərbində Fransa, cənubunda İtaliya və şərqində Avstriya ilə Lichtenstein-ə qonşu olan və tarixi olaraq bir konfederasiya olan ölkə 1848-ci ildən bəri bir federasiyadır. Bankçılıq və maliyyə sektorlarında çox güclü bir iqtisadiyyata sahib olan İsveçrə uzun müddətdir siyasi və əsgəri tərəfsizlik ənənəsinə malikdir. Bu səbəblərdən ötəri bir çox beynəlxalq təşkilata evsahibliği etməkdədir.

 

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]Ölkənin Latınca rəsmi adı olan Confoederatio Helvetica, Helvetlər Konfederasiyası mənasına gəlməkdədir. Dörd rəsmi dildən hər hansı birinə prioritet verməmək məqsədiylə Latınca istifadə edilməkdədir. Ölkə qısaltması olaraq (CH) istifadə edilməsinin səbəbi də budur. Fransızca (Confédération suisse), İtalyanca (Confederazione Svizzera) və Romanca (Confederaziun svizra) rəsmi adları "İsveçrə Konfederasiyası" olaraq çevrilərkən Almanca rəsmi ad olan Schweizerische Eidgenossenschaft "İsveçrə And Qardaşlığı" ya da "İsveçrə Müqavilə Ölkəsi" mənasına gəlir.

 

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]Cüt məclisli İsveçrə parlamenti Federal Məclis, Federal Şuradan ayrı olaraq təməl iqtidar mərkəzidir. Federal Məclisi meydana gətirən Əyalətlər ŞurasıMilli Şura qanun çıxarmaq da daxil olmaq üzrə hər baxımdan bərabər gücə malikdir.
1999-cu il konstitusiyasına görə, federasiyaya xüsusi olaraq nümayəndə edilməmiş bütün güclər kantonların əlindədir.
Əyalətlər şurasının 46 üzvü (hər kantondan iki və yarım kantondan bir olmaq üzrə) doğrudan hər kantonda seçilir. Milli Şuranın 200 üzvü isə nisbi təmsil əsaslarına söykənərək seçilir. Hər iki məclisə seçilənlərin vəzifə müddəti 4 ildir. Referendumlar yoluyla hər vətəndaş federal hökümət tərəfindən qəbul edilmiş qanunların etibarlılığını sorğulaya bilər və federal konstitusiyaya düzəltmə edilməsini istəyə bilər. Bu haqqlar İsveçrəni doğrudan demokratiya tətbiq olunan bir ölkə halına gətirir.
İcra etmə və dövlət başçılığı vəzifəsi yeddi üzvdən ibarət olan Federal Şurada birləşmişdir. Hər nə qədər konstitusiyaya görə Məclis Şura üzvlərini seçsə və nəzarət etsə də, qanun müddətini istiqamətləndirmə və federal qanunları tətbiq etmə mövzusunda Federal Şura yavaş yavaş qabaqda gələn bir rola çevrilmişdir. Xüsusi təmsil vəzifələrini icra etmək üzrə şuranı meydana gətirən yeddi nəfər içindən bir nəfər bir illiyinə İsveçrə Konfederasiya Başçısı olaraq seçilir.
1959-cu ildən 2003-cü ilin dekabrına qədər Federal Şurada İsveçrənin dörd əhəmiyyətli siyasi partiyası, federal məclisdəki təmsil nisbətlərinə görə ibarət olan "sehirli düstura" görə təmsil edilmişdir: 2 üzv Xristian Demokratlardan (CVP/PDC), 2 üzv İctimai Demokratlardan (SPS/PSS), 2 üzv Liberal Demokratlardan (FDP/PRD), və 1 üzv də İsveçrə Xalq Partiyasından (SVP/UDC). Şuradakı bu ənənəvi üzv dağılımı hər hansı bir qanun ilə təyin olunmamışdır və 2003-cü il seçkilərindən sonra Xristian Demokratlar ikinci kürsülərini, o il məclis seçkilərində ən güclü partiya olaraq çıxan İsveçrə Xalq Partiyasına uduzmuşdur.
Federal Yüksək Məhkəmənin vəzifəsi kanton məhkəmələrindən gələn şikayətlərə və federal rəhbərliyin administrativ qərarlarına baxmaqdır. Yüksək Məhkəmə hakimləri, altı illik vəzifə müddəti üçün Federal Məclis tərəfindən seçilir.

 

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]Xüsusilə İsveçrə'nin tərəfsizliyi səbəbiylə xatirə sayılacaq bir miqdarda beynəlxalq təşkilatın mərkəzi İsveçrədə vardır. 1863-cü ildə İsveçrədə qurulan Qırmızı xaçın mərkəzi hələ buradadır. İsveçrə Avropa Birliyinin bir üzvü deyil və 1990-cı illərin başında edilən referendum nəticəsində İsveçrə xalqı AB-ya (Avropa Birliyi) qatılmağı rədd etmişdir. 2002-ci ildə Birləşmiş Millətlərə qatılan İsveçrə, bu təşkilata ən son qatılan ölkələrdən biridir.

 

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]İsveçrədə çıxarılan enerjinin %40'ı nüvə enerjisi və %60'ı hidroelektrik qaynaqlıdır.
18 May 2003-cü il tarixində, Moratorium Plus adındakı xalq cəhdi yeni nüvə enerji stansiyalarının istehsalını qadağan edən qanunun uzadılmasını istədi. Ancaq həm Moratorium Plus həm də Electricity Without Nuclear cəhdləri bu səfər qəbul görmədi: Moratorium Plus 41.6% bəli58.4% xeyr razılığı aldı; Electricity Without Nuclear 33.7% bəli66.3% xeyr razılığı aldı. 10 ildir yeni nüvə enerji stansiyalarının istehsalı mövzusundakı moratoryum, 1990-cı ildə səs verilən və 54.5% bəli oyuna qarşı 45.5% xeyr oyuyla qəbul edilən bir xalq cəhdinin nəticəsi idi.

 

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]41.285 kvadrat kilometrlik sahəylə İsveçrə kiçik bir ölkədir. 7,4 milyonluq əhaliyə sahib olan ölkədə əhali sıxlığı kvadrat kilometrə 182 nəfərdir.
İsveçrədə üç əsas topografik sahə var: İsveçrə Alpları, İsveçrə platosuJura Dağları. Alplar, ölkəni orta və cənubundan qət edən yüksək sıradağlardır. İsveçrə Alplarının yüksəklikləri arasında (ən yüksək zirvəsi 4.634 metrlik Dufour Zirvəsidir) bəzilərində buzlaqlar olan saysız vadi yer alır. Buralardan başlanğıcını götürən Ren, Rhône, Inn, AareTicino kimi Avropanın başlıca çayları Cenevrə Gölü, Zürih Gölü, Neuchatel GölüKonstanz Gölü kimi göllərə tökülür.
Ölkənin daha sıx əhaliyə sahib olan şimal qismi daha düzlük də olsa şimal-qərbdə olan daha kiçik Jura Dağları kimi dağlıq da ola bilər. İsveçrənin iqlimi ümumiyyətlə ilıq olsa da yüksək dağlardakı çətinlikli şərtlərdən İsveçrənin cənub ucundakı isti Aralıq dənizi iqliminə qədər bölgədən bölgəyə dəyişiklik göstərir.
Yüksək dağlarla ayrılan bir çox vadinin varlığı səbəbiylə İsveçrənin ekosistemleri çox həssasdır və hər vadidə özünə xas ekologiyalar meydana gəlmişdir. Dağlıq bölgələrdə də digər yüksəkliklərdə olan zəngin bir bitki örtüyü var.

 

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]

İsveçrə [Məlumat + Şəkillər]
Loading...

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Загрузка...

SON XƏBƏRLƏR

VeNTilabis_GaGa

7 Fevral 2013 02:09

qewey yerdi
--------------------
Dance Sex Art+PoP

_LovelY_

29 Yanvar 2013 15:05

ele bil sehir edibler bu weher alinib nece de gozeldir....
--------------------


Don't make me sad, Don't make me cry..

juju_90

24 Dekabr 2012 03:58

gozel yerde inwallah getmek fikrimiz var,sadece tam qaydalari bilmirik yaniki getsek nece olacag

ziyarom

3 Noyabr 2011 22:30

Eziz he yoldawlarim.,.bu wekiller ne qeder olsada Azerbaycanimiza catmaz...Indi bu ne kommentdi yazib deyenler cox olacaq ama men Isvecrede yawayiram .wekillerdeki yerlerin coxunda olmuwam...GEZMEE QERIB OLKE OLMEYE VETEN YAXWI.....Ziya IBRAHIMLI

MEGAN

1 Noyabr 2011 17:53

SUPER BIR OLKE, MEN DE ISTEDIM GETMEK

Faya

25 Oktyabr 2011 11:03

Gəzib görmək istərdim oraları, ən çoxda Alp dağlarını... love
--------------------
ALLAH duaya 3 şəkildə cavab verir; "bəli" deyər istədiyini verər, "xeyir" deyər daha yaxşısını verər, "səbr elə" deyər ən yaxşısını verər.

emi_19

24 Oktyabr 2011 22:03

isvecre xeyallarimin olkesi ,bern arzuladigim seher....gelcekde heyat qurmaq istediyim yegane yer.en boyuk arzumdu bu seherde yasamaq ...cox tewekkurler bu sekiller ucun .thanks thanks thanks...............

Songena

24 Oktyabr 2011 19:43

Sitat: Mr_RoCCo
İnkişaf etməkdə olan ölkədir

Q.AVROPADA İOÖ YOXDUR. SADƏCƏ MADDİ VƏ QEYRİ-MADİİ İSTEHSAL SAHƏLƏRİNİN İNKİŞAF SƏVİYYƏSİNƏ VƏ ƏHALİNİN MADDİ RİFAHINA GÖRƏ BİR-BİRİLƏRİNDƏN FƏQRLƏNİRLƏR. LİXTİNŞEYN DƏ BU SIRALAMADA SON PİLLƏRDƏ DAYANAN ÖLKƏDİR. LAKİN BİR DAHA QEYD EDİRƏM Q. AVROPA ÖLKƏLƏRİ İLƏ MÜQAYİSƏDƏ.

Mr_RoCCo

24 Oktyabr 2011 19:24

Sitat: songena
İNKİŞAF ETMİŞ ÖLKƏDİR

İnkişaf etməkdə olan ölkədir, amma İEÖ-lərə daxil edilir, Lüksemburq və İsveçrə İEÖ-lərdir
--------------------
FaceBook
Instagram - ageelvevo

qara07

24 Oktyabr 2011 19:22

wekillerin yerivar

Songena

24 Oktyabr 2011 19:19

Sitat: Robert_Pattinson
Lixtenşteyn inkişafda olan ölkədir səhv eləmirəmsə.

İNKİŞAF ETMİŞ ÖLKƏDİR, ƏSAS GƏLİRİ TURİZM HESABINADIR. QƏRBİ AVROPADA YERLƏŞƏN BÜTÜN ÖLKƏLƏR İQTİSADİ BAXIMDAN İNKİŞAF ÖLKƏDİRLƏR. YALNIZ ŞƏRQİ AVROPADAKI ÖLKƏLƏR İOÖ-LƏR VƏ YENİ SƏNAYELƏŞDİRİLMİŞ ÖIKƏLƏR QRUPUNA AİDDİR.

Qreqor Zamza

24 Oktyabr 2011 19:12

Gözəl ölkədir.İnkişaf etmiş ölkələr qrupuna aiddir,hər tərəfdəndə inkişaf etmiş ölkələrlə əhatə olunması,dahada inkişafına səbəb olur.Bircə Lixtenşteyn inkişafda olan ölkədir səhv eləmirəmsə.Gəzməyə dəyər ölkədir.
--------------------
Bilirəm qəribədir...
Sevdiyin qadına ruhunu verəsən...
Həyatını qurban verəsən...
Uğrunda can verəsən..
Sonra "Çıx get" deyəsən...
A.K
Юнис Тарвердиев

MisSayka

24 Oktyabr 2011 19:05

elede eslinde maragim yoxdu Isvecreye..ama ewidmiwdim qeseng yerdi..dogurdanda qesengmiw..)
--------------------
Başqalarının nə düşündüyünün mənim onlara "başqaları" dediyim müddətcə heç bir önəmi yoxdur

FLOR

24 Oktyabr 2011 19:02

gozel yerdi burda yasamaga gezmeye gormeye deyer

Rosalia✿

24 Oktyabr 2011 18:53

Maraqla oxudum. Gözel ölkedi,şekiller de superdi..
Çox sağ ol.. yes

Tatli cadi

24 Oktyabr 2011 18:46

Ela yere oxsayir olmaq isderdim

settar

24 Oktyabr 2011 18:41

ISVECRE superdi