Loading...
İslamda qadın

İslamda qadın

Loading...
İslamda qadın

 

Bismillahir Rəhmanir Rəhim, Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə...
Tarix boyu İslam düşmənləri, İslama hər vasitə ilə ləkə gətirməyə və zərbə vurmağa çalşmışlar. Bu qara qüvvələr belə etməklə digərlərinin İslamdan uzaqlaşmaları istiqamətində əllərindən gələni əsirgəməmiş səvə İslama qara yaxmaqla bu mübarək dinə qarşı insanlarda ikrah və fobiya yaratmaqla məşğul olmuşlar. Bu günümüz də belə insanlardan xali deyildir. Bu qarayaxma və quru böhtanlardan biri də,budur ki, bu qaragüruhçular çalışırlar ki, İslam dinini qadınazərrəcə dəyər verməyən bir din kimi qələmə versinlər. Onlar min bir təbliğ vasitədiylə bəşər övladına çatdırmaq istəyirlər ki, İslam dini qadına dəyər vermir, onun səviyyəsini alçaldır və onu aşağılayır. Halbuki bu əslən belə deyildir.

Biz bu kiçik yazıda Qurani-Kərimdən olan və qadına yüksək dəyərin verildiyini ifadə edən ayələrə nəzər salacağıq.

Allah-Təala buyurur:

1. "Həqiqətən, Allah məhz müsəlman kişilər və qadınlar, mömin kişilər və qadınlar, (Allaha) müti kişilər vəqadınlar, doğru danışan kişilər və qadınlar, səbrli kişilər və qadınlar, təvazökar (yalnız Allah qarşısında kiçilən) kişilər və qadınlar, sədəqə verən, oruc tutan kişilər və qadınlar, ayıb (övrət) yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayan kişilər və qadınlar və Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün (axirətdə) məğfirət (bağışlanma) və böyük bir mükafat (Cənnət) hazırlamışdır!" (Əhzab 35)Bu ayədə qadınlar və kişilər gördüyümüz kimi bir-birinin yannda zikr edilmişdir və Allah-Təala əməllərin əcr və qarşılığı nöqteyi-nəzərindən onalr arasında cüzi də olsa fərq qoymamaışdır.

 

İslamda qadın

 

2. Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından (Adəm və Həvvadan) yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız(kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır (pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir). Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən)xəbərdardır. (Hucurat 13).
Bu şərif ayədə Allah-Təala insanların meyar və dəyər ölçüsünü onların cinsiyyətində və nəsəb və məqamında, eləcə də rəngində, dilində, milliyyətində, filan coğrafi məntəqədən olmasında qərar verməmişdir. Allah dərgahında ən dəyərli şey olaraq təqva və saleh əməl bilinmişdir.

3."Mömin olub yaxşı işlər görən (Allaha itaət edən) kişi və qadına (dünyada və axirətdə) xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. (Və ya gördükləri yaxşı işlərin müqabilində onlara daha yaxşı mükafatlarını verəcəyik!)" (Nəhl 97). Allah-Təala bu ayədə əcr və savabı saleh əməlin bərabərində bilmiş və qadınla kişi arasında fərq qoymamışdır.

4. "Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə, öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda (dostluq) sevgi vəmərhəmət yaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən, bunda (bu yaradılışda) düşünən bir qövmüçün ibrətlər vardır!" (Rum 21). Bu gözəl ayədə Allah-Təala qadın xilqətini öz nişanə və əsərindən biri hesab etmişdir. (Yəni İslam qadına belədəyər verərək onu Allahın bir nişanəsi hesab etmişdir) və qadını məhəbbət və rəhmətin baiskarıdır. Və qadınla kişi (ər-arvad) bir-birinə bağlandıqda kamilləşirlər ki, hər biri digəri olmadan naqisdirlər. Bu ayədə maraqlı bir nöqtə də ondan ibarətdir ki, Allah-Təala ayənin sonunda bildirir ki, bu mətləb təfəkkür edib düşünənlər üçündür. Əgər bir kəs aqil və ədalətdidirsə, düşünər ki, qadın və kişi bir-birinin mükəmməlidirlər. Həmçinin qadındır ki, ailə mərkəzini isti və sevincli saxlayır və o, kamal və inkişafa bais olur.

 

İslamda qadın

 

5. "Biz Musanın anasına (ilham yolu ilə, yaxud röyada): “Onu (Musanı) əmizdir; elə ki ondan ötrü qorxdun, onu dəryaya (Nil çayına) at. (Uşağın suda boğulacağından) qorxma və (ayrılığına da) kədərlənmə. Biz onu sənə qaytaracaq, özünü də (şəriət sahibi olan) peyğəmbərlərdən edəcəyik!” –deyə bildirdik." (Qəsəs 7).
Bu şərif ayədə görürük ki, Allah-Təala Həzrət Musanın (ə) anasına (s.ə) ilham edir və onu özünün müxatəbi qərar verir. Bu da O həzrət (s.ə) üçün böyük bir məqamdır.

6. "Mələklər dedilər: “Ya Məryəm! Həqiqətən, Allah Öz tərəfindən bir kəlmə ilə sənə müjdə verir. Onun adı Məryəm oğlu İsa əl-Məsihdir ki, dünyada və axirətdə şanı uca (şərəfli) və (Allaha) yaxın olanlardandır" (Aliİmran 45).
Deməli, ola bilər ki, qadın o qədər kamalata yaxınlaşsın ki, Allah-Təala asimani kitabda onu müxatəb qərar versin və İlahi mələklər və cənab cəbrail (ə) onun hüzuruna müşərrəf olsunlar, onunla söhbət etsinlər.

7. "Allah iman gətirənlərə isə Fironun zövcəsini (Asiyə bint Məzahimi) misal çəkdi. O zaman o:“Ey Rəbbim! Mənim üçün Öz dərgahında–Cənnətdə bir ev tik. Məni Firondan və onun əməlindən qurtar. Məni zalım qövmdən xilas et!” –demişdi." (Təhrim 11) Allah-Təalanın bu ayədən məqsədi qadının qadın və kişilər üçün ülgü olmasını göstərməkdir. Və diqqət etsək görərik ki, buyurulur ki, xanım Asiya (s.ə) şücaətdə təkcə xanımlara deyil, eləcə də kişilərə bir nümunə və örnəkdir. Bu xanm (s.ə) bütün aləmin azadə və möminə xanımlarına öyrətdi ki, Allahın rizayəti padşah saraylarında yaşamaqdan və bütün rahatlıq vasitələrindən, qər-qızıldan, zər-zibadan daha yuxarıdır. O xanım(s.ə) göstərdi ki, insan dünyanın zahirinə aldanmamalıdır və o öyrətdi ki, insan zülm və zalimə itaət etməməli vəzülm və zalimdən Allaha sığınmalıdır. Hətta bu zalim onun üç əri olsa belə. Deməli, qadın bütün bəşəriyyət üçün bir nümunə ola bilər.

 

İslamda qadın

 

8. "(Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə Kövsər (Cənnətdəki Kövsər irmağını və ya bol nemət, yaxud Quran,peyğəmbərlik) bəxş etdik! Ona görə də (bu nemətlərə şükür edərək) Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs! (Ya Peyğəmbər! Oğlun Qasım, yaxud İbrahim vəfat etdiyi zaman sənə sonsuz, arxası kəsik, nəsli kəsilmiş deyən)sənin düşməninin (As ibn Vailin) özü sonsuzdur! (Sənin nəslin qiyamətə qədər törəyib artacaq, adına isə həmişə rəhmət oxunacaqdır!)" (Kövsər süurəsi).

Bütün bu ayələr göstərdi ki, nəinki İslamda qadının dəyəri yoxdur anlaşıyı və nəzəri batildir, İslama atılan bir böhtandır, üstəlik İslam qadına böyük dəyər və qiymət verir.
Loading...

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Загрузка...

SON XƏBƏRLƏR

v for vendetta

8 Yanvar 2014 21:40

biz islamda bize serf edeni goturub qalanlarini qulaq ardi edirik.Allah qadini kisiden asagi etmeyib sadece qadina etmeli oldugu agir gelir

A_K

8 Yanvar 2014 21:19

Sitat: Həyat
amma azcada olsa cəht eləməliyik

Tebiyikide))
--------------------
Bataryam bitince yeni telefon alıyorum ne öyle fakir gibi şarja mı takıcam . biggrin

Həyat

8 Yanvar 2014 21:06

Sitat: A_K
Eyer bűtűn qoyulan qanunlara riayyet etsek melek olaq gerek. Çox çetindir heqiqetende 21-ci esrde riayyet elemek daha çetindir doģurdanda

amma azcada olsa cəht eləməliyik
--------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Həyat-bir kitabdır ki, müəllifi sən özünsən.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Night Wolf

8 Yanvar 2014 19:16

ne qeder eledim ağlıma bir sey gelmedi yazam
--------------------
Hz.Məhəmməd (s.ə.s) əxlaqı, Hz.Süleyman səadəti, Hz.Eyyubun səbri Hz.Həmzənin cəsarəti, Hz.Yusifin gözəliyi, Hz.Əlinin biliyi və 124 min peyğəmbərin duası bizimlə olsun AMİN!

A_K

8 Yanvar 2014 18:57

Eyer bűtűn qoyulan qanunlara riayyet etsek melek olaq gerek. Çox çetindir heqiqetende 21-ci esrde riayyet elemek daha çetindir doģurdanda
--------------------
Bataryam bitince yeni telefon alıyorum ne öyle fakir gibi şarja mı takıcam . biggrin

Jenny J

8 Yanvar 2014 17:37

Xeber üçün tşk maraglıydı Allah razı olsun :)
--------------------
Wow man, this is weird on acid..