Fon yüklənir...
Загрузка...

Sevgi yoxsa Flört?

Загрузка...Hara getsən eşqdən bəhs edilir ... Üzərinə şeirlər yazır insanlar ... Hər mahnıda eşq var ...

Hər söhbətdə toxunulur ... Buradan yola çıxaraq İslamın bu mövzuda nə söylədiyinə

baxaq.İslam heç bir fitri duyğunu yox saymaz. Eşqdə İslamın yox saymadığı insani

duyğulardan biridir. Quran-ı Kərimdə Yusuf ilə Züleyha'nın hekayəsinin izah edilməsi,

ondan ibrət almağımız istənməsi səbəbiylədir. Eşq vardır, Amma eşq əgər

insanı Allaha üsyan olacaq işlərə, zinaya aparacaq olsa bu vəziyyətdə İslam tərəfindən

qəbul görməz
.Ağıl, Müsəlman olmanın ilk şərtidir. Və ağılı örtən hər nə olursa olsun

din tərəfindən qadağan edilmişdir. İçkinin şüuru qeyb ettirmesi; qumarın məntiqsizcə

zaman və pul israfına səbəb olması hikmətinə görə qadağan edilməsi kimi.Yuxarıda sayılan

nümunə və hikmətinin işığı altında eşqə baxaq indi. Sevgini əsas alan, möminlərin bir-birini

sevmədən kamil imana çata bilməyəcəyini ifadə edən Peyğəmbərin (s.ə) həyatına

baxdığımızda, Hz. Xədicə və Hz. Aişəyə xüsusi məhəbbəti olduğunu görərik. Eşqdən başqa

bir şey deyil bu ... Hz. Peyğəmbərin (s.ə) yoldaşlarına baxırıq. Allah və Elçisi eşqinin ən

gözəl nümunələrini görürük. Bütün varlığını Peyğəmbərin (s.ə) önünə sərən səhabəyə,

Rəsulullah (s.ə.) "ailənə nə buraxdın" dəyincə "onlara Allah və Rəsulunun sevgisini

buraxdım" deyə cavab verər səhabə. Allah və Elçisi eşqi bu olsa gərək ...

İndi sual budur: Allah və Rəsuluna aşiq olan səhabələrə, Hz Xədicə

və Hz. Aişəyə aşiq olan Rəsulda niyə "cazibə" "qarasevda" görmürük?... Halbuki bu iki

vəziyyət də indiki vaxtda aşan çoxluğu, həqiqətən sevmək olaraq qəbul görülməkdədir.Görəsən səhabə Allah və Rəsulunu, Hz. Peyğəmbər yoldaşlarını həqiqətən sevmirlər idimi da,

onlarda cəzbə halı və qarasevdanın əlamətləri görülmürdü?

Cavab: İslamda eşq quru olmaz! "Ağ" dır sevda. Qarasevdanın,

gözü kor edərək, məşuqun qüsurlarını görünməz qılıb onu ilahiləşdirməsinə nisbətlə

İslamdakı eşq; ağ və işıqlı olduğundan, sevdiyini olduğu halda göz önünə sərər; sevdiyini

qul olmaqdan çıxarmaz, onu ilahlaşdırmaz ...Qarasevdanın ağlı örtməsinə qarşı,

İslamdaki ağ sevda, ağılı əsla istisna etmir və örtməz. Bu səbəbdən özündən keçmə, cəzbə,

qəhr olma kimi duyğular yaşanmaz ağ sevdalarda. Ağ və işıqlı olub ürəyi qaranlığa

gömmədiyi üçün ağsevda, sahibini harama meyl ettirmez. Qulluqdan çıxarmaz müsəlmanı

sevda; inanc hər zaman ön plandadır. Bəlkə buna görə demişdir Resulullah (s.ə) "zina

edən imanlı olduğu halda zina etməz"Müsəlmanın sevdası “Yusuf (s.ə). sevdası kimidir,

meyillerini belə Allah qoruyar. Züleyha kimi Qara sevdaya yoluxanlar isə

sevdanın ağıllarını örtməsi səbəbiylə köynəyi arxadan yırtarlar ...
Dinimizdə qanuni

olmayan eşqbazlıq haramdır.İslam dini xarici qadın və kişi ihtilâtını onların ölçüsüz bir

şəkildə bir-birləriylə təçasda olmalarını təsdiq etməmiş praktik həyatda aralarında daim bir

məsafə buraxmış və aralarındakı əlaqələrin müəyyən bir ölçü və nizam-intizam içərisində

olmasını əmr etmişdir. Çünki onların ihtilâtından müxtəlif pisliklər hətta ailə və cəmiyyət

həyatını çökdürən zina kimi böyük günahlar da doğula bilər.İslam dinində zina haram

olduğu kimi zinaya zəmin hazırlayan söz iş və davranışlar da haramdır. Qurani-Kərimdə

bu barədə: "Zinaya yaxınlaşmayın, çünki o çox çirkin və çox pis bir

yoldur."
(İsra surəsi: Ayə 32) buyurulmaqdadır.Gözün zinası baxılması haram olan

yerlərə baxmaq; qulağın zinası zinaya dair danışılanları dinləmək; əlin zinası xarici bir

qadına əllə toxunmaq və ya öpmək; ayağın zinası zina etməyə getməkdir. Ancaq dil əl

qulaq ayaq qəlb və göz kimi orqanlara nisbət edilən zina gerçək zina olmayıb gerçək

zinaya götürücü hərəkət və davranışlardır. Gerçək zina edilmədikcə bu orqanların etdikləri

öz çaplarında günahdır.Yuxarıdakı şərhlərdən aydın olduğu üzrə İslam dini prinsip olaraq

pislikləri qadağan etdiyi kimi ayrıca ön tədbir olaraq pisliyə vəsilə olan və onu təhrik edən

vəziyyət və davranışları da qadağan etmiş və beləcə insanla pislik arasına bir məsafə

qoyaraq pislik yollarını tıxamışdır.Beləliklə aralarında evlilik caiz olan bir kişilə qadının;

eşqbazlıq etmələri dost həyatı yaşamaları dedi-qoduya yer verəcək şəkildə baş-başa

qalmaları bir-birlərinə sarılmaları öpüşmələri əl-ələ tutuşmaları kimi İslamın təsdiqləmədiyi

davranışlardan uzaq dayanmaları lazımdır. Bir zərurət olmadıqca əllə

toxalaşmaqda da caiz deyil günahdır.
Evlənmək istəyən qadın və kişinin bir-birlərini görüb bəyənmək öz iradə və istəkləriylə

evlənməyə qərar vermələri dinimizin tövsiyə etdiyi bir xüsusdur. Necə ki Peyğəmbərimiz

(s.ə): "Evlənəcəyiniz qadına-məqsədi təmin edəcək ölçüdə-bax" buyurmuşlar; baxıb

görmədən evlənəcək olan birinə də: "Get onu gör ondan sonra qərar ver"

demişlər.Beləliklə bir adamın evlənməyi düşündüyü kimsəylə İslami örtünməyi

güdmək başqalarının gözətiminin mümkün olmayacağı tərzdə tək qalmamaq ... kimi dini

ölçülərə uyğun bir şəkildə və məqsədi təmin edəcək ölçüdə görüşüb çıxışında bir qorxu

yoxdur.Qız yoldaşınızla bu şəkildə bir həyata daxil hərəkəti zina olmasada hədislərdə izah

edilən zina əhatəsinə girməkdədir.Nəfsinizə uyğun fətvalar axtarmaq yerinə evlənməyə qərar

vermiş evlənməyinizdən əks halda bu cür əlaqələrdən uzaq dayanmanızı tövsiyə

edirik.Təəssüf ki, günümüzün böyük çətinliklərindən biridir eşqbazlıq. Eşqbazlığın dini

ictimai və əxlaqi olaraq çox çatışmazlıqlar var. Dini olaraq qorxusu;

özümüzə halal olmayan biri ilə birlikdə olmaq onsuz da dinimizde haram

qılınmamışmıdır. Bu haramı işləyərək günaha giririk. Ayrıca bu cür birlikdəliklər insanı

zinaya qədər aparmaqdadır .. İctimai baxımdan zərərləri;

Cəmiyyətdə bu cür davranışlar zamanla normalmış kimi qarşılanmaya başlanır. İşin pisi

dindar seqmentdə belə bu normal görünmaya başladı. Ətrafımızda görürük. Xüsusilə

Universitetlərdə bu hadisə çox yaşanmaqda. Ayrıca eşqbazlıq evliliyin ömrünü

qısaltmaqdadır. Çünki eşqbazlıq edən insanlar bir-birlərinə yalan söyləyirlər. Səbəbi isə bir

birlərini itirmə qorxusudur. Bu yalanlar evləndikdən sonra ortaya çıxınca da evlilik təşkilatı

sarsılmağa başlayır və sonunda yıxılmaya qədər gedir. Əxlaqi baxımdan

zərərləri;
Cəmiyyətdə böyük bir çöküntüyə səbəb olmaqdadır. Fahişəlik zina qeyri-

qanuni uşaqlar ... bilməm daha nələr. Eşqbazlıq deyilən şey təəssüf ki, cəmiyyətimizi

xərçəng hüceyrəsi kimi sarmış.Dinimiz Qadını qorumaq üçün tədbirlər görmüşdü gözəl bir

yuva qurması üçün.. Sonumuz hara gedəcək Allah sonumuzu xeyirli eylesin.Allah bizi belə

bir bəladan belə bir fitnədən qorusun. Peyğəmbər(s.ə) biyurmuşdur:

“Ey möminlər! Sözümü yaxşı dinləyin və yaxşı mühafizə edin. Müsəlman müsəlmanın

qardaşıdır və bütün müsəlmanlar qardaşdır. Din qardaşınıza aid olan hər hansı bir haqqa

təcavüz başqasına halal deyildir. Ancaq könül xoşluğuyla verilən başka. Səhabələrinin

Nəfsinizə də zülm etməyin. Nefsinizin də üzərinizdə haqqı vardır.”

Qadınların və kişilərin qarşılıqlı haqq vəzifə və məsuliyyətləri vardır. Qadınlara nəzakətlə

davranılacaq.Həm qadın, həm də kişilər zinadan çəkinməlidirlər.

'Dünya bir meta'dır. Dünya meta'nın ən xeyirlisi isə salehə bir qadındır.'Sizə suallarımsa bunlardır:

1. Sevgi və Flort anlayışlarını necə qavrayırsınız?

2. Sevdiyiniz şəxslə islam qaydalarına uyğun mu yaşayırsınız?(indi

ya gələcəkdə)

3. Yuxarıda yazdıqlarıma qarşı nə deyə bilərsiniz yəni qarşı cinslə

əlaqənizdə(kim olduğu fərq etmir) bu cür hərəkətlərə yol verirsiniz bunların düzgün
olmadığını bilə bilə?

4. Qarşı cinsin bu cür hərəkətləri olduqda nə reaksiya verərsiniz?

5. Sizin üçün Dinin həyatınızda nə kimi əhəmiyyəti var?

6. Sizcə bu kimi iyrənc halları nə üçün müasirlik adlandırırlar?Sizdə
mi mən müasirəm deyənlərdənsiniz?

7. Bəs geyim keçiminiz necə(Açıq,islamdan kənar)?Qarşı cinsin siz
haqda nə düşündüyünü fikirləşirsiniz?

P.S:Suallara cavab verərkən açıq fikirli və səmimi olun...Bir-
birinizə və xəbər müəllifi kimi mənə hörmətlə yanaşın,şərhlərdə təhqirə yol verilməsin! Razılaşmadığınız və əlavə etmək istədiyiniz fikir...
Загрузка...

ŞƏRHLƏR

Huzur005

6 İyul 2013 13:39

Nefsimizin 19 xesteliklerinden biride Sehvetdir,Ona qarsiliq Ruhumuzun 19 Xisletinden biride Sevgidir. Zennimce indiki elaqelerin coxu Ruhumuzun Xizleti olan SEVGI yox, Nefsimizin Sehvet,Heves afetlerine baglidir.

Peygember Efendimizin Nefsinin qelbi 100-e 100 Nurlarla dolu oldugundan,Nefsinin menevi xestelikleri olmadigindan Qadinlarina olan Sevgiside,Sehabelere olan Sevgiside Allah Rizasi ucun olmusdur insAllah.Hetta heqiqi mominlerde basqalarina qarsi ( Nefs tezkiyesine bagli olaraq) nifret,kin,sehvet duyamazlar.

3/ÂLİ İMRÂN-119 : İşte siz (mü'minler) böylesiniz, siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler ve siz kitabın tamamına îmân edersiniz......

cucewka

1 İyul 2013 19:08

kariyera qurduqdan sonra bele seyler haqda belke fikirleserem.

M_A_R_I_K

1 İyul 2013 18:41

Indi ciddi bir wey yawamaq fikrinde deyilem...kimnen daniwiramda eevvelceden deyirem ...ona gorede flortdi nedi ondan vaxtimizi keciririk
--------------------
Əxlaqı tərbiyə edən ən nadir kitab – vicdandır.

Onunla tez – tez məsləhətləşmək lazımdır.!!!!

{---Eger istemirsense sirrini düşmenin bilsin, onda sirrini dostuna da deme.---}

XeTaI

1 İyul 2013 16:04

Flört - tutar qatıq, tutmaz ayran deməkdir

MASTER-SAN

1 İyul 2013 15:59

O - heyatima gelene kimi mende bu cur heyat davam edecem bun yuzde yzu eminem :) .O kimdi hardadi bilmirem amma ne vaxtsa gelecekse o vaxta kimide mende bu cur heyatdi qardasim :) Qaldiki Bizim dilde desek sevgi yad firlatmaq:)) Firtlatmala aram omur boyu olmayib bele sey ayxsi baxmiram .Eger qizla bir heyat yasamq cavanliq etmek isteyirsese qardasim bu yolun yolculari var gedin yapisin onlarda yoxsa univerde mektebde ay ne bilime bir damci gozu basi oynayan qizlarin dahada zibilin cixartmaq menlik olmayibda:.
--------------------
Elə insanla DOSTLUQ eləki SƏN onun üçün ÖLMƏYİ fikirləşəndə , O SƏN -nin üçün coxdan ÖLMÜŞ olsun hi: : by : (Vasif .Abbasov )

SIZ niyə SEVMİRSIZ .... ????
Diyəsən xanim ürəyimə saplanmiş xəncəri gormədiz .. hi BY : ( Vasif .Abbasov)

SON ---11/02/2009 -- 26/06/2011 lovejoy --- bye

DonnA

1 İyul 2013 15:36

flört türklerde bir birilerini tanıma müddətinə deyirlər.flört yapıyörüs çoçuxlar :) Bele temalarda heşne diyemmirem Asi.üzürlü hesab elə.hələ təzə təzə öyrənirəm feel
--------------------
Həyat ölümə qaçmaqdır əslində..

naxcivanli gozel

1 İyul 2013 13:30

hmm maraqli idi

violetta

1 İyul 2013 10:58

1. Sevgi və Flort anlayışlarını necə qavrayırsınız?
-Ikiside esqin bir qoludur..
2Sevdiyiniz şəxslə islam qaydalarına uyğun mu yaşayırsınız?(indi ya gələcəkdə)
-Inssallah gelecekde he.


3. Yuxarıda yazdıqlarıma qarşı nə deyə bilərsiniz yəni qarşı cinslə

əlaqənizdə(kim olduğu fərq etmir) bu cür hərəkətlərə yol verirsiniz bunların düzgün
olmadığını bilə bilə?
-Yox
4. Qarşı cinsin bu cür hərəkətləri olduqda nə reaksiya verərsiniz?
--Cekinrerm hele seylerden.

5. Sizin üçün Dinin həyatınızda nə kimi əhəmiyyəti var?
-Bele seyler ederken her zaman allahi yada salmaq lazimdir..

6. Sizcə bu kimi iyrənc halları nə üçün müasirlik adlandırırlar?Sizdə
mi mən müasirəm deyənlərdənsiniz?
-Yox hele cox millet gercekden muasirlesmeyib smile

7. Bəs geyim keçiminiz necə(Açıq,islamdan kənar)?Qarşı cinsin siz
haqda nə düşündüyünü fikirləşirsiniz?
-Men hec vaxt cox aciq geyinmirem.

_РуСаЛКа_

1 İyul 2013 03:25

Sevgi çooooxxxx gözəl, əvəzolunmaz bir duyğudur. Hər adama nəsib olmur gerçək sevgini yaşamaq, təkcə yaşayan onun gözəlliyi anlaya bilər love gercək sevgi olan yerdə flort olmaz mən belə düşünürəm...

Sevinc...

30 İyun 2013 23:11

SEVGI HAQDA HEÇNE BİLMİREM QERİBEDİ AMMA HELEDİ AMA MENCE SEVGİ DAHA GÖZELDİ fascinated

SwAg VaMpIrE

30 İyun 2013 22:22

Eslinde AZERBAYCANDA cox insan flortle mesgul olur/amma esl sevginin qiymetini bilenler de var/

PeTTy

30 İyun 2013 21:57

Mən bu haqda en yaxşısı heç ne yazmıyım,çünki heqiqeten sevgi menim üçün qarışıqdı,nese yaza bilmeyecem.

❃FloRal❃

30 İyun 2013 21:15

1.Sevgi yaxsi seydir,en ozel hisslerdendir,amma flort qeyd etdiyiniz kimi yaxsi deyil
2.Insallah,gelecekde islam qaydalarina uyygun
3.Yox vermirem
4.Cekinerem
5.Dini ehemiyyeti heyatimda boyukdur,her zaman ALLAHi yada salamq lazimdir
6.Men elelrinden deyilem.Hetta,her zaman fiikirlesirem ki,insanlar indi ne qeder gunah isleyirler
7.Basimi baglamiram,amma aciq da geyinmirem,her zaman geyimime fikir verirem,men de ,ailem de.INSALLAH,basimi da baglamaq isteyirem.Gorek de,INSALLAH,qismet olar:))
--------------------

***
❃❃❃

***
loading...
Загрузка...